α-L-Arabinofuranosyl

High purity 32-α-L-Arabinofuranosyl-xylobiose for or use in research, biochemical enzyme assays and in vitro diagnostic analysis.
Equl SKU Product UOM Specification Price(USD)QTY
MO-AX3 2(3)-α-L-Arabinofuranosyl-xylotriose EA 30mg $249.60
O-AX3MIX 23-α-L-Arabinofuranosyl-xylotriose plus EA 10mg $173.29
MO-AX2 32-α-L-Arabinofuranosyl-xylobiose EA 10mg $214.89