Polyphenol Oxidase
Equl SKU Product UOM Specification Price(USD)QTY
WLS003789-25KU Worthington Polyphenol Oxidase (Tyrosinase) EA 25 ku $72.15
WLS003791-BULK Worthington Polyphenol Oxidase (Tyrosinase) EA Bulk call for price

WLS003792-100KU Worthington Polyphenol Oxidase (Tyrosinase) EA 100 ku $156.00
WLS003793-500KU Worthington Polyphenol Oxidase (Tyrosinase) EA 500 ku $436.80