Please visit equl.cn

EQUL-FastSep1 醛基封端磁珠

特点和优势:

推荐偶合条件:pH值为4-104-25℃,2-16ħ

· 不溶于水的配位体可以缀合于含有最终浓度为10-30%的丙酮或二恶烷,或醇类,或二甲基甲酰胺的最终浓度(DMF)或二甲基亚砜(DMSO)或6M盐酸胍 或4M尿素的偶联缓冲液。

· 稳定的共价键以最小量的配合基泄漏

· 生成可重复使用的免疫矩阵。

· 低非特异性结合

· 固定1-10毫克蛋白或0.1-1毫克肽/毫升珠

· 应用范围:净化抗体,蛋白质/多肽,DNA / RNA;细胞分选,免疫沉淀。

产品特点

珠子大小

~1um直径, ~5um直径

珠子数量

~1.7 x 108珠(1μl珠)/mg ;~5 x 107珠(5μl珠)/mg

浓度

30mg/ml(1mM ETDA,PH 7.0)

官能团密度

储存

1μm磁珠

~260μmole(1μm磁珠)/g 珠

5μm磁珠

~200μmole(5μm磁珠)/g 珠

1μm长臂磁珠

~210μmole(1μm磁珠)/g 珠

5μm长臂磁珠

~160μmole(1μm磁珠)/g 珠

储存于4℃,不要冷冻

订购信息

货号

描述

包装

价格

ALT-1-5

1μm Equl-FastSep1™醛基封端磁珠

5ml(30mg/ml)

 $250

ALT-1-10

1μm Equl-FastSep1™醛基封端磁珠

10ml(30mg/ml)

 $459

ALT-5-5

5μm Equl-FastSep1™醛基封端磁珠

5ml(30mg/ml)

 $250

ALT-5-10

5μm Equl-FastSep1™醛基封端磁珠

10ml(30mg/ml)

 $459

LA-ALT-1-5

1μm Equl-FastSep1™长臂醛基封端磁珠

5ml(30mg/ml)

 $298

LA-ALT-1-10

1μm Equl-FastSep1™长臂醛基封端磁珠

10ml(30mg/ml)

 $560

LA-ALT-5-5

5μm Equl-FastSep1™长臂醛基封端磁珠

5ml(30mg/ml)

 $298

LA-ALT-5-10

5μm Equl-FastSep1™长臂醛基封端磁珠

10ml(30mg/ml)

 $560

ALT Kit

Equl-FastSep1™醛基封端磁珠偶联缓冲试剂盒
试剂盒包含:
偶联缓冲液:250毫升,0.1M磷酸钠,0.05%叠氮化钠,pH值7.0
封闭缓冲液:50毫升,1M Tris-HCl缓冲液,0.05%叠氮化钠,pH值7.4
10x 洗涤缓冲液:50毫升,1M 氯化钠,0.05%叠氮钠
偶联剂:0.5毫升,5M 氰基硼氢化钠(溶于1 M氢氧化钠)

$149 

PDF Download
Equl SKU Product UOM Specification Price(USD)QTY
ALT-1-5 1μm Equl-FastSep1™醛基封端磁珠 EA 5ml(30mg/ml) $270.79
ALT-1-10 1μm Equl-FastSep1™醛基封端磁珠 EA 10ml(30mg/ml) $497.25
LA-ALT-1-5 1μm Equl-FastSep1™长臂醛基封端磁珠 EA 5ml(30mg/ml) $322.79
LA-ALT-1-10 1μm Equl-FastSep1™长臂醛基封端磁珠 EA 10ml(30mg/ml) $606.71
ALT-5-5 5μm Equl-FastSep1™醛基封端磁珠 EA 5ml(30mg/ml) $270.79
ALT-5-10 5μm Equl-FastSep1™醛基封端磁珠 EA 10ml(30mg/ml) $497.25
LA-ALT-5-5 5μm Equl-FastSep1™长臂醛基封端磁珠 EA 5ml(30mg/ml) $322.79
LA-ALT-5-10 5μm Equl-FastSep1™长臂醛基封端磁珠 EA 10ml(30mg/ml) $606.71
ALT KIT Equl-FastSep1™醛基封端磁珠偶联缓冲试剂盒 EA $161.46


?>